ชมเพื่อความบรรเทิงและสนุกสนานเท่านั้น น้องๆไม่ควรทำตาม️
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมทุกครั้งนะ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ค่าEที่เล่นในวีดีโอ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Source